Protectia datelor cu caracter personal

        Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, S.C. SCULE ATELIER S.R.L are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopuri specificate, datele personale furnizate de client.

        SCULE ATELIER S.R.L colectează datele personale în următoarele scopuri:

  • Onorarea comenzilor;
  • Transmiterea de informații privind produse noi, concursuri și promoții, având acordul clientului de a primi aceste informații;
  • În alte scopuri, având acordul clientului.

        Scule Atelier S.R.L colecteaza direct de la client următoarele date: Nume/Prenume, Telefon, E-mail, Adresa de facturare/Livrare, IP.


        Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.


        Informațiile clienților au ca scop onorarea comenzilor, precum și livrarea acestora de către firmele de curierat, trimiterea mesajelor prin intermediul newsletter-ului și alte scopuri, având acordul clientului.


        Clienții nu sunt obligați să furnizeze datele personale, dar fără acestea comenzile nu vor putea fi onorate și clienții nu pot primi noutățile despre produse noi, concursuri și alte evenimente.
Datele clienților nu se transmit către terțe persoane, exceptând furnizorii de servicii, la care apelăm pentru executarea obligațiilor legale: servicii de curierat, servicii newsletter, servicii de procesare plăți.

Clienții Scule Atelier au următoarele drepturi:

  • De a solicita comunicarea datelor personale care sunt prelucrate;
  • De a solicita ștergerea datelor cu caracter personal;
  • De a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • De a retrage oricând consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • De a se informa asupra modului în care se utilizează datele cu caracter personal;

        S.C. SCULE ATELIERS.R.L., în calitate de proprietar/autor al site-ului www.sculeservicebgs.ro poate, fără o notificare în prealabil, să revizuiască ”Protecția datelor cu caracter personal” prin actualizarea ei. Clienții au obligația, periodic, de a vizita această pagină în vederea luării la cunoștință a modificărilor apărute.